اظهارنامه مالیاتی

برای پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند ، کارنامه ی مالی یک سال کاری شرکت یا شخص مالیات دهنده که به منظور تعیین مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود ، اظهارنامه مالیاتی گفته می شود .

مسائل مالی و مالیاتی یکی از موارد مهم و حساس درشرکت ها و بنگاههای اقتصادی بوده و مستلزم توجه و دقت نظر فراوان است. انجام امور مربوط به پرداخت مالیات ها و تنظیم اسناد مربوط به انها و اجرای کلیه مصوبات قانونی در این خصوص باید به افراد متبحر سپرده شود .

عدم اجرای حتی یک بند از این مقررات می تواند شرکت را مشمول جریمه های سنگین و مشکلات قانونی فراوانی نماید. قبل از پرداخت مالیات باید یکسری از مقدمات قانونی آن به درستی انجام شود تا اسناد مالیاتی مورد قبول بازرسین قرار بگیرد .
چه کسانی موظف به تنظیم اظهارنامه‌ مالیاتی هستند؟

در ماده‌ی یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که موظف به پرداخت مالیات هستند، نام برده شده‌اند که ذکر این موارد از حوصله‌ی این متن خارج است. در این رابطه باید بیان داشت که با توجه به قصد نظام مالیاتی کشور ما مبنی بر استفاده از روش خوداظهاری در تعیین میزان مالیات، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی نامبرده در ماده‌ی یک قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی هستند.


مدارک

صورت ترارنامه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول.

صورت سود و زیان برای کلیه اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد.

گردش حساب مواد اولیه و کالای ساخته شده و کالای بازرگانی (ریالی) و سایر کالاها.

مبلغ درآمد و فروش داخلی و خارجی.


صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای شرکت های تولیدی، بازرگانی.

صورت قراردادها و درآمد پیمانکاری و بهای تمام شده پروژه برای شرکت های پیمانکاری.

مانده سود و زیان دوره قبل و گردش حساب تعدیلات سنواتی.

شماره ثبت دفاتر قانونی و کد رهگیری برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول.


مبلغ مالیات های پرداخت شده.

نام کاربری، رمز عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی اظهارنامه و شماره کارت بازرگانی و مجوز فعالیت.

اطلاعات ملک اجاری مورد استفاده مودی.

اطلاعات فروش سال قبل و درصد افزایش در سال جاریTop