خدمات مالی

موسسه ارمغان امیدوار است با همکاری کارکنان خود در راستای تامین نیاز های مشتریان در خصوص بروز آوردن اطلاعات حسابداری و ارائه به موقع گزارشات مالی متنوع ، براساس متد های روز حسابداری و همچنین خدمات مالیاتی و مشاوره مالیاتی سبکی جدید از خدمات رسانی به کارفرمایان گرامی را بر مبنای صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل و تعهد اخلاقی ارائه نماید.


انواع خدمات مالی قابل ارائه


صدور اسناد

هزینه هایی که در یک شرکت صرف میشود فقط محدود به یک یا چند عنوان نمی باشد. شرکتها با توجه به تعداد پرسنل خود، نوع فعالیت تجاری که انجام میدهند، نوع مراودات مالی خود اعم از اینکه این مراودات فقط ...


بستن حساب

حسابداری از حساب های مختلفی تشکیل شده است که در پایان دوره مالی همه این حساب ها باید صفر شوند یعنی حساب های دارای مانده بدهکار، مانده نهاییشان بستانکار میشود و حساب هایی که مانده نهایی ...


تحریر دفاتر

هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی که طبق قانون مکلف به ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر می باشد باید در هر سال مالی همراه با اظهارنامه و سایر مستندات دفاتر قانونی خود را نیز طبق اصول و ضوابط و آئین نامه ها موجود ...


ارائه اظهار نامه های مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی | تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان بنگاهی اقتصادی شناسایی شده هاند مکلفند تمامی فعالیت های دوره مالی خود ر ا به صورت سالانه در قالب اظهارنامه مالیاتی عملکرد به ...


تهیه و تنظیم صورت های مالی

صورت های مالی یک سازمان ارائه دهنده اطلاعات مالی، شرایط دارایی و بدهی های یک سازمان اقتصادی به صورت خلاصه و طبقه بندی می باشد. هدف از تشکیل یک سازمان سود آوری، تامین مالی و فعالیت سرمایه ...

Top