ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس واقع در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران در نقطه صفر مرزی و در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خود مختار نخجوان قرار گرفته است.

مرکز منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، جلفا است که در زمینه های تجاری و گمرکی دارای پیشینه ای بیش از صد سال است و همچنین مرز مشترک ایران و جمهوری نخجوان در شهر جلفا به عنوان پر تردد ترین مرز مسافری ایران، پس از فرودگاه های تهران مطرح است.
منطقه آزاد ارس شامل ۷ بخش گسسته از هم و به مرکزیت شهر جلفا است

منطقه آزاد جلفا

منطقه آزاد نوردوز

منطقه آزاد خمارلو

 منطقه آزاد اصلاندوز

منطقه آزاد پارس‌آباد

منطقه آزاد بیله سوار

منطقه آزاد آزادلو (گرمی)
مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

برخورداری از معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال 
البته مشروط به انجام تکالیف مالیاتی از جمله اخذ کد اقتصادی ، ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر که حداکثر این زمان پایان تیر ماه هر سال است و همچنین پلمپ دفاتر قانونی شرکت

سهولت واردات و صادرات پس از ثبت شرکت در ارس

ورود اتباع خارجی بدون نیاز به اخذ ویزا پس از ثبت شرکت در ارس

امکان ثبت شرکت توسط اتباع خارجی به گونه ای که ۱۰۰% سهامداران و یا شرکاء از اتباع غیر ایرانی باشند.
 

برخورداری از تسهیلات ویژه بانکی پس از ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

برخورداری از خدمات گسترده بانکی بصورت ارزی و ریالی

سهولت برقراری روابط تجاری و اقتصادی با شرکت های بزرگ ایرانی و خارجی 

برخورداری از معافیت عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع ارس 

بهره مندی از ارتقاء و رشد روز افزون شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس 

وجود نیروی کار جوان بومی و غیر بومی به میزان کافی 


مدارک

مسئولیت محدود

 اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.

ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در ارس.

دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت.

دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت.


 دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.

دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.


 اصل مجوز صادره از نهاد ذی ربط.

              چنانچه موضوع فعالیت شرکت از موضوعات مجوزی باشد

اصل وکالتنامه وکیل دادگستری

              اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت                   های  منطقه آزاد ارس مراجعه نماید


تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.
مدارک

سهامی خاص

 اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل.

 ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در ارس.

دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت.

دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.


کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت.

اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت.

دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.

 اصل مجوز صادره از نهاد ذی ربط

             چنانچه موضوع فعالیت شرکت از موضوعات مجوزی باشد


ارائه اصل گواهی افتتاح حساب و سپرده حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های ارس.

اصل وکالتنامه وکیل دادگستری

اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد ارس مراجعه نماید

تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.Top