ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

منطقه آزاد کیش یکی از مناطق زیبا ، شگفت انگیز و دیدنی استان هرمزگان می باشد . که سالیانه تعداد زیادی گردشگر به این منطقه سفر می کنند و این تعداد روز به روز رو به افزایش می باشد .از طرفی این منطقه جز مناطق آزاد ایران محسوب می شود و با ثبت شرکت در کیش می توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد و تا ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف شد . به همین دلایل بسیاری از سرمایه گذاران تمایل زیادی به ثبت شرکت در کیش دارند و هر روز به تعداد شرکت های ثبت شده در کیش اضافه می شود .


مدارک

مسئولیت محدود

دو نسخه شرکت نامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.

دو نسخه تقاضانامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.

دو نسخه اساسنامه که تکميل و تمامی صفحات آنها به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.

دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکميل شده و به امضاء شرکاء و مدیران رسیده باشد.


فتوکپی صفحه اول شناسنامه کليه شرکاء و مديران شرکت

            در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصيت حقوقی باشند، به جای                    فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه ارائه شود

تقويم نامه سرمايه غير نقدی توسط شرکاء

در صورتی که تمام يا قسمتی از سرمايه به صورت غير نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد

فتوکپی مجوز فعاليت فعاليت اقتصادی به نام شرکت که توسط مديريت بازرگانی صادر شده باشد.

پیش از ارائه کليه مدارک مبنی بر دريافت حق شارژ

تاييديه هزينه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکميل کليه مدارک


پلمپ دفتر تجاری شرکت

            يک جلد دفتر کل و يک جلد دفتر روزنامه


مدارک

سهامی خاص

دو نسخه اظهار نامه که تکميل شده و به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.

دو نسخه اساسنامه که تکميل شده و تمامی صفحات به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.

دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کليه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.

دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.


فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان

              در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای                     فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود

گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.

تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.

فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مديريت بازرگانی صادر شده باشد.


اییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

پلمپ دفاتر تجاری شرکتTop