ثبت شرکت

ثبت شرکت مقوله ای بسیار مهم است که به دلیل پیچیدگی های گسترده در قوانین ثبتی و همچنین انتخاب شرکتی درست (شرکت سهامی خاص، شرکت مسئولیت محدود و ..) کارفرمایان را دچار سردرگمی می کند که طبعا بدون داشتن اطلاعات کافی در تعبیر قوانین، کسب و کار را دچار مشکل خواهد کرد.

به طور کلی شرکت شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با هدف سود و منفعت، توانایی های خود را اعم از سرمایه، تخصص و .. در کنار هم قرار می دهند:

مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهار چوب های مشخص با عقد قرار داد ما بین کلیه شرکا صورت می پذیرد.

ثبت ارمغان با تجربه ای موفق در امور ثبتی کشور و همچنین با دارا بودن کادری مجرب همراه شما در کلیه امور ثبتی می باشد.


انواع شرکت ها

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرفTop