ثبت شرکت در ایتالیا

کار و کسب اقامت در ایتالیا به اشکال متفاوت امکان پذیر میباشد یکی از روشهای قانونی جهت ورود به ایتالیا ثبت شرکت در این کشور میباشد اگر شما  فعالیت اقتصادی در ایران دارید و با شرکتهای ایتالیایی همکاری می کنید و یا یک سرمایه گذارایرانی هستید که جهت سهولت در بیزینس تان و سهولت در ترددتان به کشورهای اروپایی تمایل به ثبت شرکت در ایتالیا دارید،

در این کشور گزینه های بسیاری در اختیار دارید.




سه نوع اصلی شرکت در ایتالیا برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد

 S.r.L) Società a Responsabilità Limitata)  

شرکت دارای تعهدات محدود

S.p.A) Società per Azioni)

شرکت سهامی

 S.a.S) Società in Accomandita Semplicei)

مشارکت محدود






مزایای ثبت شرکت در ایتالیا

با ثبت شرکت در ایتالیا شما یک شخصیت حقوقی اروپایی محسوب میشوید و میتوانید به بازارهای جهانی دسترسی آزادانه داشته باشید.

پس از ثبت ثبت شرکت در ایتالیا شما میتوانید در بانک های ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی حساب بانکی داشته باشید.

مالیات شرکت در ایتالیا %۲۳ میباشد که کمترین میزان مالیات در بین کشورهای اروپایی میباشد.

با ثبت شرکت در ایتالیا شما میتوانید اقامت ایتالیا را بدست بیاورید.






مدارک

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزا ایتالیا را میتوانید از سایت سفارت ایتالیا دریافت کنید.

مدارک تشخیص هویت شخصی

پاسپورت و ترجمه قبض تلفن یا … 

انتخاب نام شرکت و موضوع فعالیت شرکت

انتخاب محل فعالیت شرکت

افتتاح حساب بانکی و واریز سرمایه اولیه شرکت

برای افتتاح حساب بانکی حضور مدیرعامل در ایتالیا الزامیست.



Top