شرکت مسئولیت محدود

شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشكیل شده و هر یك از اعضاء بدون اینكه سرمایه به‌ سهام یا مقدار سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت می باشند. همچنین شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی اطلاق می شود که بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را مصرف نمایند. به زبان ساده‌تر در صورتی که شرکت ورشکسته شود تنها سرمایه سهامداران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.
موسسه ثبتی حقوقی ارمغان افتخار دارد با سالها تجربه موفق، به همراه کارشناسان و وکلای با تجربه امور ثبتی شما را در کمترین زمان ممکن میسر سازد.


ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

نمونه ویژگی سرمایه بدون سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است و به صورت سهم الشرکه است.

مسئولیت شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت در مقابل قروض و تعهدات است.

در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود تیتر شود والا در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.

نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.

سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.

سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.

شیوه اداره آن از شرکت های تضامنی و نسبی کامل تر است اما به کاملی شرکت های سهامی و تعاونی نمی باشد بنابراین برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیاد از شرکاء مناسب نیست.

در تصمیم گیری بر اداره شرکت رای اکثریت ملاک است اما نحوه حصول این اکثریت به آسانی حصول اکثریت در شرکت های سهامی نیست چرا که در برخی از موارد اکثریت لازم در شرکت با مسئولیت محدود هم اکثریت عددی است و هم اکثریت سرمایه ای .


مدارک

دو برگ به عنوان تقاضانامه

دو برگ به عنوان شرکت نامه


دو مجلد از اساس‌نامه شرکت

فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه تمام شریکان


کارت ملی برابر اصل شده تمام شرکا

صورت جلسه‌ای که بین مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره برگزار شده‌است.


برگه سوئ پیشینه مربوط به هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

Top